Najlepši izleti po Hrvaški
Osor - Bazilika sv. Marije -

Osor - Bazilika sv. Marije

Booking.com

Interaktivni zemljevid z znamenitostmi

Osor je za razliko od drugih otoških naselij, ki imajo kontinentalni ali obalni značaj, prastaro mesto na križišču kopenske in pomorske poti. Prav lokacija na stiku med otokoma Lošinj in Cres je bila pogoj za nastanek tega kraja, njegov razcvet in kasneje propad.
Otoki so bili naseljeni že v času prazgodovine. Še danes so prepoznavne steze in poti, ki pričajo o intenzivnem prometu med nekdanjimi naselji. Velik del otoškega prometa se je zlival prav v Osor. Otoška cesta je vodila skozi samo mesto in ne tako kot danes, izven mestnih zidov.
Osor je bil zaradi obalne plovbe in odlično zavarovanih zalivčkov in zalivov v okolici znano pristanišče. Kanal (Cavanella, Kavuada), ki deli otoka Lošinj in Cres, je bil zgrajen v času vladavine Rimljanov. Mesto Osor, kot je poznano danes, je mesto muzej, saj povsod naletimo na sledi davne preteklosti.
Od prazgodovinskega Osorja so znani grobovi iz bronaste dobe, številne ilirske stavbe in ogromni kamniti zidovi. Osor je dobil oblike pravega mesta v antični dobi in takrat je dosegel tudi največji obseg – od kanala do zaliva Bijar. Osor je imel antično razporeditev ulic. Ostanki antičnih talnih mozaikov so se ohranili na osorskem pokopališču.
Največji romanski sklop v Osorju predstavlja triladijska bazilika svetega Petra iz 11. stoletja. Le-ta je povezana s širjenjem benediktincev na kvarnerskih otokih. Samostan, ki je bil tukaj, je prenehal obstajati v 15. stoletju. V bližini tega samostana, se v zalivu Bijar, nahaja še eden. V tem sklopu je bila leta 1414 sezidana cerkvica svete Marije.
V letu 1460 je pripadla frančiškanom tretjega reda, ki so cerkev sv. Marije in hišo zraven nje dolga leta dograjevali. Na kamnitem podboju samostana in na zvoniku cerkve sta vklesana dva glagolska napisa. Na enem je vidna letnica 1633, na drugem pa letnica 1732, ko je bil obnovljen zvonik.

Fotografije

Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-0

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-1

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-2

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-3

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-4

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-5

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-6

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-7

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-8

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-9

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-10

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-11

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-12

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-13

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-14

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-15

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-16

Osor - Bazilika sv. Marije
Bazilika sv. Marije - Osor - Bazilika sv. Marije

Fotografija: 10660100-17

Osor - Bazilika sv. Marije